رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت که باید کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند که این انفاق نیفتاده و دولت قانون را نقض کرده است.به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، در تذکری گفت: طبق مصوبه مجلس در بودجه امسال، باید کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند اما دولت اخیرا در مصوبه‌ای حقوق این قشر را برابر حقوق کارمندان دیده که این نقض صریح قانون است.

وی ادامه داد: مجلس ناظر بر اجرای قانون است و باید با دقت نظر اقدام کنیم تا قانون براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اجرا شود. نمی‌دانم دولت چه می‌کند که ۴میلیون و ۴۰۰هزار خانواده بزرگ بازنشستگان دو ماه است که افزایش حقوق نگرفته‌اند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کارگران و بازنشستگان ضعیف‌ترین اقشار هستند، گفت: از مجلس و رئیس جمهور می‌خواهیم تا پیگیر اجرای قانون باشند، همچنین سران قوا در جلسه ویژه‌ای به این موضوع ورود کند.