کارگران شرکتی شاغل در شهرداری دزفول، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود برای افزایش دستمزدهایشان هستند.

به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: وعده داده بودند به زودی با اجرای این طرح حقوق و دستمزد ما افزایش می‌یابد اما هنوز خبری از تدوین طرح و ابلاغ آن نیست. ما کارگران شهرداری دزفول، همگی باسابقه و متخصص هستیم و انتظار داریم حقوق ماهانه‌مان با احتساب این سابقه و تخصص، تعیین و پرداخت شود.

او با اشاره به اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی کارگران شرکتی ایثارگر گفت: اخیرا تبدیل وضعیت استخدامی حدود ۳۷۰ کارگران شرکتی ایثارگر در مجموعه شهرداری دزفول در حال اجراست که نارضایتی‌هایی بین بقیه نیروهای شرکتی ایجاد کرده است.

به گفته وی، همه کارگران از سامان گرفتن همکاران ایثارگر خرسند هستند اما مسئولان باید به وضعیت همه کارگران شرکتی که تعدادشان هم کم نیست، رسیدگی کنند.