صبح دیروز (۱۷اردیبهشت ماه) شماری از کارگران معدن زغال‌سنگ البرز گلندورد در استان مازندران، مقابل ساختمان تهیه و تولید مواد معدنی در تهران تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران مدعی هستند که در روزهای اخیر فشار کارفرما برای تسویه‌حساب یا انعقاد قرارداد با پیمانکار افزایش یافته است. به گفته آنها، مهم‌ترین مسأله‌ای که موجب تشدید اعتراض کارگران این واحد شده مشخص نشدن وضعیت شغلی کارگران با حضور پیمانکار جدید است.

یکی از این کارگران گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، مجتمع زغال‌سنگ گلندرود را با حدود ۳۰ کارگر از یکم آذر ماه ۱۴۰۰ به پیمانکار بخش خصوصی واگذار کرده و با وجود آنکه کارگران هیچ مشکلی از واگذاری استخراج معدن به یک شرکت پیمانکار خصوصی و کار با آن ندارند اما خواسته آنها عقد قرارداد به واسطه یک شرکت تامین نیرو با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی همانند سال‌های گذشته است.

وی افزود: کارگران مشکلات را به استانداری، فرمانداری، اداره کار و حتی شورای محلی منتقل کرده‌اند تا از طریق آنها به نتیجه برسند اما نتیجه‌ای حاصل نشد. متاسفانه در روز‌های اخیر کارفرما خواستار عقد قرارداد با پیمانکار شده و گفته شده اگر قرارداد پیشنهادی پیمانکار را امضا نکنیم، باید محل کار خود را ترک کنیم.