تعدادی از درمانگران اعتیاد کشور در اعتراض به اقدام سازمان غذا و دارو مبنی بر توزیع و عرضه داروهای مخدر و تحت کنترل در داروخانه‌ها و مداخله غیرعلمی و بدون رعایت اصول، در مقابل ستاد مبارزه با مواد مخدر تجمع کردند.به گزارش ایلنا، افراد شرکت‌کننده در این تجمع، ابلاغیه فوق را مخالف با مصوبات و ابلاغیه‌های نهادهای بالادستی مبنی بر ممنوعیت مطلق عرضه داروهای آگونیست در داروخانه‌ها دانستند و اعتراض شدید خود را به اقدامات فراقانونی سازمان غذا و دارو اعلام داشتند. آنها معتقدند این ابلاغیه، موجب بروز آسیب‌های فراوان می‌شود.معترضان بیانیه‌ای نیز خطاب به وزارت بهداشت قرائت کردند که در آن خواسته شده بود به درمانگران احترام گذاشته شود و از دامن زدن به سیاست‌های غلطی که می‌تواند موجب گسترش اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی شود، جلوگیری کنند.