حجت عبدالملکی گفت: با تصویب اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی، محدودیت‌های استفاده این قشر از خدمات تأمین‌اجتماعی رفع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد با تصویب اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی، همه کارگران ساختمانی واجد شرایط بتوانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

عبدالملکی گفت: در قانون قبلی بیمه کارگران ساختمانی، منابع پیش‌بینی شده، کفاف هزینه بیمه همه کارگران را نمی‌داد و سازمان تأمین‌اجتماعی به علت محدودیت منابع، ناچار به نوعی سهمیه‌بندی برای بیمه این قشر شده بود.

وی افزود: با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس، طرحی برای اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و تامین منابع مالی مطمئن و پایدار، آماده و در این کمیسیون تصویب شده که بعد از مطرح شدن در صحن علنی مجلس، برای برخی اصلاحات به کمیسیون اجتماعی بازگشته است. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، دیگر برای بیمه کارگران ساختمانی محدودیتی نخواهیم داشت و سهمیه‌بندی هم منتفی خواهد شد.