یک فعال حوزه کار با بیان اینکه در بسیاری از کشورها کارگران بعد از سه سال کار تبدیل وضعیت شده و قرارداد آنها در کارهای مستمر، دائمی شده، تاکید کرد: اگر بستن قرارداد موقت کار در کارهای مستمر از بین برود و قرارداد کارگر دائمی شود نه تنها در بهره‌وری بنگاه و نیروی کار تاثیرگذار است بلکه موجب افزایش کیفیت تولید داخلی و رفع دغدغه امنیت شغلی نیروهای کار می‌شود.

رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و پیمانکاری اظهار کرد: در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند قرارداد کار موقت معنا و مفهومی ندارد ولی متاسفانه بر این کارها مهر قراردادی زده‌اند.

وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار که از آن سوءاستفاده می‌شود هرچه سریع‌تر تهیه و تدوین شود تا تکلیف نیروهای قراردادی حتی شرکتی و پیمانکاری در شرکت‌ها و مجموعه‌ها مشخص شود ولی متاسفانه با کارگرانی که حتی بیش از ۲۳ سال سابقه کار دارند همچنان قرارداد موقت منعقد می‌شود.

پورموسی گفت: وزارت کار باید آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را تهیه و این ماده را اصلاح کند و در قالب یک لایحه به مجلس بفرستد و مجلس آن را تایید کند تا در کارهایی که جنبه مستمر و دائمی دارند دیگر قرارداد موقت با نیروی کار منعتقد نشود.