کارگران پیمانی واحد صفافی انبار (شکر سفید) مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر خواهان تبدیل وضعیت خود شدند.

به گزارش ایلنا، کارگران صفافی مسئولیت چیدن منظم بسته‌ها، کیسه‌ها و کارتن‌ها را در انبار برعهده دارند. آنها خواهان تبدیل وضعیت و عقد قرارداد با شرکت تامین نیرو هستند که طرف قرارداد با کارفرمای اصلی است. این کارگران صبح روز سه‌شنبه (۲۳ فروردین ماه) با حضور در محوطه داخلی محل کار خود از مدیران این مجتمع درخواست کردند وضعیت شغلی آنها را از پیمانکاری به تامین نیرو تغییر دهند.

آنها گفتند: مدیران این مجموعه می‌گویند که همه نیروهای پیمانی و قراردادی مجموعه همانند استخدامی‌ها از امینت شغلی برخوردار هستند و فرصت شغلی خود را از دست نخواهند داد.

کارگران پیمانی و قراردادی این شرکت از سال‌ها پیش خواهان تبدیل وضعیت خود بوده‌اند. در این میان، گرچه وعده‌هایی برای تبدیل وضعیت آنها در گذشته داده شد اما تا امروز اقدامی برای تبدیل وضعیت آنها انجام نشده است.