شماری از کارگران معدن زغال‌سنگ گلندرود در استان مازندران با ابراز نگرانی از واگذاری این واحد معدنی به پیمانکاران، گفتند: این واگذاری امنیت شغلی نیروی کار را به خطر انداخته است.

به گزارش ایلنا، این کارگران افزودند: طی چند ماه گذشته با تصمیم مدیران، یک شرکت پیمانکاری مسئولیت این واحد معدنی و کارگران را برعهده گرفته و ما کارگران از این موضوع رضایت نداریم.کارگران یاد شده که از بدو شروع به کار به واسطه یک شرکت تامین نیرو طرف قرارداد با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مشغول کار هستند، گفتند: مجتمع زغال‌سنگ گلندرود با عقد قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی، کارگاه و همه کارگران را از قرارداد دولتی به بخش خصوصی تبدیل وضعیت کرده است.آنها اظهار داشتند: پیمانکار جدید که یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ است که از آذر ماه سال گذشته فعالیت خود را در معدن گلندرود آغاز کرده و کارگران مجبور هستند برای تامین امنیت شغلی و معیشتی خود با پیمانکار همکاری کنند.

این کارگران که تعداد آنها به ۳۰ نفر می‌رسد، گفتند: در حالی پیمانکار فعالیت خود را آغاز کرده که از چند سال پیش فعالیت تولیدی این واحد معدنی با تصمیم مدیران متوقف شده و کارگران از بدو ورود پیمانکار مشغول تعمیر و بازسازی معدن هستند.

آنها با بیان اینکه در حال حاضر نه قراردادی با شرکت دولتی تهیه تولید داریم و نه پیمانکار بخش خصوصی، افزودند: چرا مدیران واحد زغال‌سنگ گلندرود به وضعیت و امنیت شغلی و سوابق کار کارگران توجه نمی‌کنند؟ با ورود پیمانکاران مختلف در این مجتمع، ما نگران شغل و معیشت خود شده‌ایم.کارگران این واحد معدنی مدعی شدند: دلایل نگرانی‌های اخیر ما، فشار برای عقد قرارداد با پیمانکار دسته دوم است. از قرار معلوم پیمانکار اصلی هم حاضر به عقد قرارداد با کارگران نیست.این کارگران در خاتمه گفتند: قرارداد کاری ما با شرکت تهیه تولید پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده و با وجود اینکه از شروع سال جاری (۱۴۰۱) ۲۳روز گذشته هنوز وضعیت شغلی مشخصی نداریم.