کارگران کیان تایر روز گذشته با تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری خواستار تعیین تکلیف مالکیت کارخانه شدند.

به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: از انتهای سال ۹۸ و با اعلام وررشکستگی کارخانه، تولید افت کرده و اخیراً به صفر رسیده است. پیش از این، یک ماه کارخانه تعطیل بود و بعد از تعطیلات که سر کار رفتیم اطلاعیه‌ای زده بودند که تا اطلاع ثانوی، کارخانه تعطیل است. این شرایط، کارگران باسابقه و متخصص این واحد تولیدی را نگران کرده است.یکی از این کارگران این کارخانه در ارتباط با شرایط افول این واحد تولیدی گفت: کارخانه در سال ۸۲ به یک فرد واگذار شد ولی این فرد نتوانست این واحد تولیدی قدیمی را سر پا نگه دارد. وام‌هایی که گرفته شد، هزینه کارخانه نشد و از انتهای ۹۸، مسیر افول کارخانه شدت گرفت تا به توقف کامل تولید رسید.کارگران کیان تایر از رئیس جمهور تقاضا دارند تکلیف مالکیت کارخانه را مشخص کند: «تقاضا داریم کارخانه را به یک ارگان توانمند دولتی واگذار کنند. تنها بازگرداندن مالکیت به دولت و واگذاری به یک ارگان قدرتمند می‌تواند این واحد تولیدی را به روزهای اوج خود بازگرداند و هیچ راه دیگری نیست».