نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: وعده‌هایی داده شده تا با بسته‌های پشتیبانی که در هیأت دولت تصویب و اعلام خواهد شد، از واحد‌های تولیدی خرد حمایت شود.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با میزان درباره افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ و گله بعضی کارفرمایان به این میزان افزایش گفت: با در نظر گرفتن همه جهات، رقم فعلی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مصوب شده است.

وی با بیان این موضوع که طبیعتاً صنایع خرد و کوچک در اثر این میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده برای پرداخت دستمزد به نیروهای خود به مشکل خواهند خورد، افزود: با توجه به قول‌هایی که داده شده امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت این صنایع را پشتیبانی کند.آهنی‌ها درباره غیرمنطقی بودن مخالفت برخی کارفرمایان با رقم تعیین شده برای  دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به حضور و تأیید نمایندگان کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار،  گفت: همان‌طور که بعضی مواقع نمایندگان کارگری با مواردی موافقت می‌کنند اما بخش دیگری از کارگران با این موارد مخالف‌اند، مخالفت بعضی از کارفرمایان نیز با میزان افزایش دستمزد کارگران یک امر طبیعی است و نباید کسی را ناراحت کند.