صبح روز چهارشنبه (۱۱اسفند ماه) تعدادی از کارگران پیمانکاری معترض شرکت کاغذسازی پارس در محدوده محل کار خود حاضر شده و بر خواسته‌های صنفی خود تاکید کردند.

به گزارش ایلنا، مطالبه اصلی کارگران پیمانکاری این واحد تولیدی، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل و حذف شرکت‌های پیمانکاری از این مجموعه تولیدی است که کارگران در آن امنیت شغلی ندارند.

این کارگران می‌گویند: دلیل استمرار و طولانی شدن اعتراضات صنفی آنها بی‌توجهی مسئولان کارخانه به خواسته‌های کارگران است.