در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاستِ رئیس‌جمهوری، پیرامون پرداخت عیدی بازنشستگان صحبت شد.به گزارش ایلنا، بر این اساس موضوع تامین و پرداخت عیدی بازنشستگان مورد توجه قرار گرفت و رئیسی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان را به‌سرعت پرداخت کنند.رئیسی به دولت توصیه کرد: همه سیاست‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ به گونه‌ای باشند تا علاوه بر ثبات، سبب رونق سرمایه‌گذاری، تولید، کارآفرینی و اشتغال شود.