کارگران شهرداری رودبار می‌گویند که هنوز موفق به دریافت مطالبات قدیمی خود از شهرداری نشده‌اند.یکی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: حدود ۷۰ کارگر خدماتی مجموعه شهرداری رودبار از سال ۸۳ تاکنون تحت مسئولیت شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری مشغول به کار هستند که در طول این ۱۷ سال، برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات، اضافه‌کار، حق مرخصی و عیدی خود را به همراه چند ماه حقوق ماهانه دریافت نکرده‌اند.وی افزود: از زمان انتصاب شهرداری فعلی، کارگران هر ماه حقوق جاری خود را دریافت می‌کنند اما در حال حاضر چهار ماه حقوق ماه‌های فروردین تا مرداد ماه کارگران که در زمان مسئولیت شهرداری سابق بود، هنوز پرداخت نشده است. از شهردار فعلی درخواست داریم برای پرداخت مطالبات قدیمی کارگران چاره‌اندیشی کند.