عیدی پایان سال ۱۴۰۰ بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۲۵ اسفند ماه و در یک فرصت چند روزه واریز می‌شود.

به گزارش ایلنا، نحوه واریز عیدی بازنشستگان برخلاف مستمری انجام می‌شود و بنابراین ارتباطی میان زمان واریز مستمری‌ها با جدول زمان‌بندی حروف الفبا که مبنای پرداخت مستمری ماهیانه قرار می گیرد، وجود ندارد. این در حالی است که شایعه‌ای در فضای مجازی در مورد پرداخت عیدی ۱۴۰۱ براساس حروف الفبا منتشر شده است.

طبق این گزارشر، مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۰ بازنشستگان یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان است که به این میزان ۴۰۰هزار تومان حق همسر و از بابت هر فرزند تحت تکفل ۱۵۰هزار تومان اضافه می‌شود.