از نگاه یک فعال حوزه کار، احتمال ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود دارد.

علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش ۶۰درصدی حداقل حقوق کارمندان اظهار کرد: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با کارمندان یک میلیون تومان تفاوت دارد و این مساله خود به نوعی تبعیض مزدی به شمار می‌رود.وی ادامه داد: اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد.

سیارمه با بیان اینکه طبقه کارگر و کارمند هر دو در یک کشور زندگی می‌کنند و مالیات می‌دهند، گفت: عدالت مزدی باید بین نیروهای کار اجرا شود و با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق به فاصله طبقاتی دامن نزنیم.وی به رویکرد برخی کشورها در تعیین حداقل دستمزد و بالا بودن سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید در آنها اشاره کرد و گفت: باید این کشورها را بررسی کنیم و ببینیم که حقوق و دستمزد کارگران در این کشورها روی فراورده‌ها و اقلام تولیدی چقدر است و چند درصد هزینه‌ها را می‌پوشاند.این فعال حوزه کار متذکر شد: در این کشورها تولیدکننده هزینه مواد اولیه، حامل‌های انرژی و حقوق و دستمزد را در نظر می‌گیرد و شرایط بازار و آینده را مورد توجه قرار می‌دهد و با درصد سود، هزینه کل تولید را اعلام می‌کند.به گفته سیارمه، در آلمان سهم دستمزد بالای ۷۰درصد است و افزایش حقوق کارگران محاسبه و در بخش‌های تولید و صنعت اعمال می‌شود چرا که آنها این مساله را در رونق اقتصاد موثر می‌دانند ولی در کشور ما این رقم به ۱۰درصد هم نمی‌رسد.