(۱۱ بهمن‌ماه) به دلیل عدم دریافت حقوق ۴ ماهه خود در مقابل فرمانداری و شهرداری شوش دست به اعتراض زدند.به گزارش ایلنا، این کارگران خواستار دریافت حقوق، مطالبات، تغییر وضعیت و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.یکی از این کارگران گفت: ۴ ماه می‌شود که حقوقی دریافت نکرده‌ایم و با شرایط فعلی زندگی ما به‌سختی می‌گذرد.