کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد که اعمال ترمیم پلکانی حقوق خلاف ماده ۶۴ قانون دائمی خدمات کشوری و ماده ۹۶ قانون دائمی تامین اجتماعی است.به گزارش ایلنا، در بخشی از این نامه آمده است: «دولت خواهان ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان به روش ناصحیح پلکانی معکوس است که نمی‌توان تاثیرگذاری آن را در تعیین حقوق بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی نادیده گرفت. روش ناصحیح ترمیم پلکانی معکوس فرمولی بسیار غیرکارشناسی و خلاف عدالت و غیرقابل پذیرش است که منجر به عقب‌ماندگی حقوق و مزایای بازنشستگان و شاغلان از نرخ واقعی تورم و سبب کوچکتر شدن سفره بازنشستگان می‌شود و موجب بروز ظلم و بی‌عدالتی و تعدی به حقوق حقه و شرعی بازنشستگان از کارافتادگان و و مستمری‌بگیران است».در بخش دیگری از نامه، از نمایندگان درخواست شده که تمهیدات لازم جهت تصویب لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و ترمیم حقوق سال ۱۴۰۱ براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و پرداخت ۲۵درصد باقیمانده حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را فراهم آورند.