کارگران شاغل در پروژه ساخت تونل و سد بتنی دو قوسی کوهرنگ ۳ استان چهارمحال و بختیاری، حدود ۹ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

به گزارش ایلنا و به گفته کارگران، آنها از طریق یک شرکت تامین نیرو با نظارت شرکت آب و منطقه‌ای اصفهان مشغول کارند. شرکت پیمانکار علاوه بر تاخیر در پرداخت مطالبه مزدی آنها، اخیرا ساخت این پروژه عمرانی را متوقف کرده است.

این کارگران که از ابتدای فروردین ماه سال جاری حقوق خود را از کارفرما طلبکارند، گفتند: پیمانکاری که ما در استخدامش هستیم حدود نه‌ماه حقوق سال جاری به ما بدهکار است. همچنین کارگران با ۱۰ تا ۱۱ سال سابقه کار به دلیل دارا بودن قراردادهای یک ماه هنوز فاقد امنیت شغلی هستند.این کارگران اظهار داشتند: در سال جاری فقط یک ماه حقوق دریافت کرده‌ایم که آن هم مشخص نیست مربوط به کدام ماه می‌شود. در عین حال از همه مزایای قانونی کار بی‌بهره بوده و اضافه‌کاری کارگران نیز محاسبه نمی‌شود.طبق این گزارش، این پروژه عمرانی از فروردین سال ۹۱ آغاز شده و در ابتدا بیش از ۱۵۰۰نفر مشغول کار بودند که به مرور با محدود شدن کار، تعداد کارگران هم کمتر شد.

کارگران در ادامه افزودند: طی چند سال گذشته که با چند شرکت پیمانکاری همکاری شغلی داشته‌ایم و بخشی از مطالبات‌مان در زمان هر یک از این پیمانکاران پرداخت نشده به همین دلیل تعدادی از همکاران در پیگیری مطالبات معوقه خود به اداره کار شکایت کرده‌اند.این کارگران درباره وضعیت پرداخت حق بیمه خود نیز گفتند: جدا از حقوق معوق شده، چندین ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.