نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: در ارتباط با محاسبات سبد معاش به توافق خوبی رسیده‌ایم.

به گزارش ایلنا، فرامرز توفیقی در ارتباط با خروجی جلسه کمیته دستمزد گفت: در جلسه کمیته دستمزد که عصر روز دوشنبه (چهارم بهمن) برگزار شد، به جمع‌بندی خوبی در ارتباط با سبد معاش خانوار رسیدیم. وزارت اقتصاد قرار بود سبد معاش پیشنهادی را به جلسه بیاورد که در ارتباط با فرمول‌ها و راهکارهای محاسباتی به توافق رسیدیم.

به گفته وی، هفته آینده در جلسه اضطراری کمیته دستمزد، سبد معاش نهایی خواهد شد و نرخ آن برای تصمیم گیری به شورای عالی کار ارجاع می‌شود.طبق این گزارش، در محاسبه سبد معاش خانوار، همواره ابتدا سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها محاسبه می‌شود و سپس براساس ضریب اهمیت سبد خوراکی‌ها، سبد معاش کلی به دست می‌آمد. در جلسه پیشین کمیته دستمزد، نمایندگان دولت از لزوم جانمایی مولفه‌های سبد و استفاده از جمع وزنی سخن گفته بودند که بعد از بحث و گفت‌وگوی فراوان مشخص شد که آمادگی تعیین نرخ مولفه‌هایی مانند مسکن و حمل و نقل وجود ندارد.توفیقی در این رابطه می‌گوید: قرار شد همچنان از فرمول ضریب اهمیت استفاده کنیم. فقط به دلیل تورم متغیر و بالای مولفه‌های سبد، ضریب اهمیت تغییر کرده و تا هفته آینده ضریب اهمیت و محاسبات نهایی سبد انجام خواهد شد.