جلسه عصر روز دوشنبه کمیته مزد شورای عالی کار، این بار بدون حصول نتیجه مشخص در خصوص نحوه محاسبه سبد معیشت پایان یافت و ادامه مذاکرات به دوشنبه هفته بعد موکول شد.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با اقتصاد24 با اعلام این مطلب گفت: سال ۱۴۰۰ از نظر اقتصادی، سال پر نوسانی بوده و برای همین تمامی هزینه‌های یک زندگی معمولی در ۱۰ ماه گذشته دستخوش افزایش جدی بوده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل در جلسه کمیته مزد شورای عالی کار، نماینده وزارت اقتصاد با تعیین سبد معیشت کارگران به سنت چند سال گذشته مخالفت کرد.

توفیقی در توضیح این ماجرا گفت: تا به امسال رویه تعیین مزد این بوده که ابتدا هزینه‌های خورد و خوراک براساس استاندارد‌های بهداشت و سلامت استخراج می‌شد و بعد از آن به نسبت سهمی که اقلام خوراکی در مخارج ماهانه خانوار دارد، در مورد سایر هزینه‌ها مثل مسکن، بهداشت و پوشاک و آموزش، حساب و کتاب صورت می‌گرفت.

وی افزود: اما به ادعای وزارت اقتصاد امسال تورم مواد غذایی زیادتر مقداری است که بتوان آن را مبنای محاسبه هزینه کل خانوار و تعیین دستمزد قرار دارد. نتیجه اینکه ادامه جلسات به دوشنبه هفته بعد موکول شد تا در این فاصله وزارت اقتصاد داده‌های آماری خود را ارائه کند.

این نماینده کارگری افزود: منتظر ارائه مستندات وزارت اقتصاد هستیم اما مطمئن هستیم که حساب و کتاب سبد معیشت بر هر مبنایی صورت بگیرد باز هم رقم نهایی به دست آمده از نظر افزایش بسیار چشمگیر خواهد شد.

توفیقی گفت: همه اقلام مصرفی از خوراکی و مسکن تا پوشاک و بهداشت و خدمات آموزشی در سال ۱۴۰۰ رشد چشمگیری داشته‌اند و برای افزایش مزد سال ۱۴۰۱ رشد هر کدام از این سبد‌ها را مبنا قرار دهیم، به عدد تقریبا مشخصی از سبد هزینه خواهیم رسید.

وی افزود: هر چند باز هم زمان بخشی از جلسات امسال بابت بررسی دوباره امکان تعیین مزد منطقه‌ای اختصاص یافت که بی‌حاصل بود اما در مجموع فضای مذاکرات مزدی امسال بهتر و علمی‌تر از سال‌های گذشته است.