مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر فرایند پوشش بیمه‌ای کشاورزان و روستاییان را اعلام کرد.

بیت‌اله برقراری در گفت‌وگو با مهر گفت: محدودیتی برای پذیرش و قرار گرفتن افراد برای استفاده از بیمه وجود ندارد. در صندوق روستاییان و عشایر ۸ سطح پرداختی برای بیمه‌شدگان در نظر گرفته شده و افراد پس از قرار گرفتن زیر پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در دوران بازنشستگی مستمری دریافت می‌کنند.

وی افزود: کسانی که وارد این صندوق بشوند باید ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند که پرداخت حق بیمه از ۱۸ سالگی آغاز و سن بازنشستگی در این صندوق نیز ۶۵ سال در نظر گرفته شده است.برقراری در ارتباط با پرداخت سرانه بیمه‌شدگان گفت: در سطح یک، بیمه‌شده ماهیانه ۳۲هزار و ۵۰۰تومان پرداخت می‌کند و مابقی را دولت پرداخت می‌کند. در سطح ۸ نیز از سوی بیمه‌شده ۹۵هزار تومان به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود و دولت نیز سهم خود را پرداخت می‌کند.مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: در سایر سطوح نیز حق بیمه پرداختی از سوی بیمه‌شده و دولت متفاوت است.