یک کارشناس حوزه کار گفت: اگر چه دولت درصدد است با افزایش مبلغ یارانه‌ها به بودجه خانوارها کمک کند ولی نباید از آن طرف به خرج و مخارج خانوار اضافه کرد. انتظار مردم این است که همان یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی را برگردانند ولی دولت تورم را نگه دارد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای کالاهای اساسی و کنترل قیمت آنها نیاز داریم که یارانه اختصاص بدهیم یعنی برای مایحتاج عمومی مثل روغن، برنج، مرغ و تخم‌مرغ که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارند باید یارانه پرداخت کنیم و بر همین اساس از سال‌های گذشته طرحی مبنی بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت.

وی درباره اختصاص منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به یارانه‌ها با هدف کمک به معیشت خانوارها گفت: در حال حاضر این استدلال وجود دارد که منابع حاصله بابت افزایش یارانه‌ها اختصاص یابد تا به بهبود معیشت خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر کمک شود ولی این نگرانی وجود دارد که ما تجربه یارانه‌ها را یک بار در گذشته داشتیم که چندان موفق نبود لذا تجربه را تجربه کردن خطاست و باید این طرح به صورت دقیقی اجرا شود.

این کارشناس حوزه کار افزود: نمی‌توانیم یارانه‌ها را به ۲۰۰هزار تومان افزایش بدهیم و به بودجه یک خانوار چهار نفره ۸۰۰هزار تومان اضافه کنیم ولی از آن طرف ۴ میلیون تومان به خرج و مخارج خانوار بیفزاییم. شاید از این ۴ میلیون تومان، ۸۰۰هزار تومان را بابت یارانه پوشش دهیم ولی مابقی که سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان را کارگر باید چگونه و از کجا تامین کند؟نجف تاکید کرد: افزایش مبلغ یارانه‌ها خوب است به شرطی که به هزینه‌های زندگی اضافه نکند لذا معتقدم در شرایط حاضر دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند چون ممکن است خرج و مخارج خانوار را افزایش دهد و طبقات کم‌درآمد و محروم را به زیر خط فقر سوق دهد.