موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با همکاری پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، وبینار «عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی» را روز سه‌شنبه (9 آذرماه) برگزار می‌کند.به گزارش توسعه ایرانی، این وبینار اولین نشست تخصصی از سلسله پیش‌نشست‌های دومین همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران است که به واکاوی سه دهه سیاست‌گذاری رفاهی در ایران می‌پردازد. «علی‌اکبر تاج مزینانی» رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه و «محمدرضا واعظ مهدوی» عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، سخنرانان این نشست هستند. «روزبه کردونی» رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، رئیس نشست و «محمد امیرپناهی» رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه، دبیر این نشست هستند.