مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی گفت: حدود یک ماه از آتش‌سوزی کارخانه طبیعت می‌گذرد اما هیچ‌یک از دولتمردان برای کمک به حفظ تولید و اشتغال 3000 نفری این کارخانه حتی دلجویی هم نکرده است.

محمد مختاریانی با اشاره به خسارت 2700 میلیارد تومانی کارخانه خاطرنشان کرد: وزارت صمت به عنوان متولی تولید حتی حاضر به تشکیل یک جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای بررسی جوانب و کمک به حل به وجود آمده بر اثر آتش‌سوزی گسترده در کارخانه نیست.

وی افزود: طی یک ماه گذشته ستاد تسهیل استان یک جلسه برای بررسی وضعیت به وجود آمده برگزار کرد که حتی مصوبات آن نیز اجرایی نشده است.مختاریانی با بیان اینکه حفظ اشتغال کارگران این کارخانه یکی از دغدغه‌های مهم مدیران این شرکت است، تصریح کرد: اغلب دولتمردان و به ویژه شخص رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود به اشتغالزایی و افزایش تولید اشاره کرده‌اند اما سوال اینجاست که چرا برای کمک به حل مشکلات این شرکت و حفظ اشتغال 3000 نفری ایجاد شده در سال‌های اخیر هیچ اقدامی انجام نمی‌شود؟