طی روز‌های گذشته تعدادی از کارگران کارخانه آب‌معدنی داماش به دلیل افزیش هزینه‌های تولید از کار بیکار شده و تنها حدود ۳۰ کارگر در کارخانه باقی‌ مانده‌اند.به گزارش ایلنا، این واحد تولیدی حدود ۴۶کارگر شاغل داشت که ابتدای آبان ماه جاری پنج کارگر با اتمام قرارداد شغل خود را از دست داده‌اند. پیش از این (حدود ۴۰ روز پیش) هم دست‌کم شش نفر از کارگران کارخانه با فشار مسئولان برای کاهش هزینه‌های کارخانه بیکار شدند.به گفته کارگران، کارفرما اعلام کرده با آغاز فصل سرما تقاضا برای خرید آب معدنی کاهش پیدا کرده است. در عین حال در یک ماه گذشته قیمت مواد اولیه تولید بطری از سوی تولیدکنندگان مواد پتروشیمی ۳۷درصد افزایش قیمت داشته بنابراین مدیریت ناچار شده فعالیت کارخانه را محدود کرده و تعدادی از کارگران را تعدیل کند.