با پرداخت یک ماه از معوقات مزدی کارگران ابنیه فنی آذربایجان، اعتراضات این کارگران خاتمه یافت.

به گزارش ایلنا، به دنبال تجمع اعتراضی شش روزه کارگران ابنیه فنی آذربایجان شاغل در خطوط ریلی شهرستان‌های سلماس، جلفا، آذرشهر، مرند و عجب‌شیر، روز پنجشنبه (۲۱ مهر ماه) کارفرما یک ماه از مطالبات دو ماهه آنان را پرداخت کرد و کارگران با برگشتن به کار، به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند.

یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری اعتراضات کارگری در ناحیه ریلی آذربایجان، نداشتن امنیت شغلی است. افزایش مزد و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین اجرای طرح تجمیع از خواسته‌های قدیمی کارگران نگهداری از خطوط راه‌آهن آذربایجان است.