۱۵۰۰ کارگر بازنشسته «شرکت مخابرات راه دور شیراز» دیروز (چهارشنبه/۲۱ مهر ماه) در اعتراض به ۱۵ سال تاخیر در پرداخت معوقات خود، در برابر استانداری فارس حاضر و خواهان ملاقات با رئیس‌جمهور شدند. به گفته ئیس کانون بازنشستگان این شرکت؛ نماینده‌ای از نهاد ریاست جمهوری برای گفتگو با معترضان حاضر شد. هاشم شمشیری با بیان اینکه بازنشستگان ۱۵ سال معطل شده‌اند تا پاسخی درخور دریافت کنند، گفت: «از رئیس‌جمهور انتظار داریم که موضوع را یکبار برای همیشه حل کنند. بهتر این است که خودشان در استان حاضر شوند تا پیگیر اجرای وعده‌های خود شوند.»