عصر روز جمعه، گازگرفتگی باعث مرگ دو کارگر در عمق چاهی در شهرستان شیراز شد. به گزارش ایلنا، حادثه گازگرفتگی عصر روز جمعه زمانی رخ داد که یک کارگر چاه‌کن تبعه افغانستان حین حفر چاه در روستای خانه خمیس در بخش سیاخ دارنگون شهرستان شیراز استان فارس، به علت گازگرفتگی در عمق چاه محبوس شد. براساس این گزارش، یکی از اهالی که کارگری ۳۳ساله از طایفه «قره‌قانی» ایل قشقایی است پس از مطلع شدن از گازگرفتگی این کارگر تبعه افغانستان در عمق چاه، برای نجات او وارد چاه شد اما هر دو بر اثر مسمومیت با گازهای متصاعد شده جان خود را از دست دادند.