روز یکشنبه (یازدهم مهر) جمعی از نیروهای شاغل در منطقه ویژه پتروشیمی در بندر امام و شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس در اعتراض به تبعیض مزدی و حقوقی دست به تجمع صنفی زدند. به گزارش ایلنا، «محمد صالحی‌پور باورصاد» دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندرامام و ماهشهر در این باره گفت: مطالبه اصلی، بحث تبدیل وضعیت نیروهای کاری است که در مشاغلی با ماهیت مستمر، قرارداد موقت و پیمانکاری دارند. این نیروها براساس قانون خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکت‌ها هستند. در چنین مشاغلی نباید پیمانکاران حضور داشته باشند. این فعال کارگری ادامه داد: ماده ۳۸ قانون کار و ماده ۲۷ قانون منطقه ویژه اقتصادی، هر دو بر ضرورت اجرای قانون کار یکسان- مزد یکسان تاکید دارند. رفع تبعیض و دریافت حقوق برابر برای کار برابر در  یک کارگاه، یک الزم قانونی است که متاسفانه رعایت نمی‌شود. کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پتروشیمی می‌گویند باید برابر با رسمی‌ها حقوق بگیریم چون کارمان یکی است و کارگاه ثابت است. صالحی‌پور باورصاد گفت: کارگران هم از وزیر نفت و هم از وزیر کار می‌خواهند که قانون اجرا شود. وزارت نفت اختیاردار 40درصد سهام عدالت در هلدینگ خلیج‌فارس و ۲۰درصد سهام بازنشستگان نفت است و بنابراین تصمیم‌گیرنده اصلی در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه است. کارگران از وزیر نفت می‌خواهند که بحث تبدیل وضعیت نیروها را با جدیت دنبال کند. از سوی دیگر، از وزیر کار به عنوان متولی اجرای قوانین روابط کار درخواست دارند به قانون عمل کرده و تبعیض را از میان بردارد. در عین حال، مدیران هلدینگ نیز در قبال کارگران مسئولیت اساسی دارند.