آخرین وضعیت اشتغال در ایران بیانگر روند رو به رشد بیکاران است، طوری‌که در تابستان امسال نسبت به همین فصل در سال گذشته و همچنین بهار سال جاری تعداد بیکاران افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز آمار گزارشی از وضعیت اشتغال و بیکاری در تابستان سال جاری منتشر کرد که جزئیات آن و مقایسه با فصول گذشته قابل تأمل است. طبق این گزارش، در تابستان امسال حدود ۶۲میلیون و ۹۷۶هزار و ۴۲۲ نفر در گروه سنی ۱۵ سال و بیشتر قرار داشته‌اند که نشان می‌دهد تعداشان نسبت به تابستان سال گذشته حدود ۷۰۹هزار نفر بیشتر شده است اما از مجموع افراد ۱۵ساله و بیشتر، ۲۵میلیون و ۹۰۰هزار نفر جمعیت فعال هستند. به عبارتی از مجموعه شاغلان و بیکاران کشور که تعداد آنها در تابستان پارسال بیش از ۲۶میلیون نفر بوده، ۰.۷درصد کم شده است. در بین جمعیت فعال نیز بیش از ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل بوده‌اند که تعداد آنها هم در مقایسه با تابستان سال گذشته که حدود ۲۳.۵ میلیون نفر بود، ۰.۶درصد کاهش داشته و به عبارتی بیش از ۱۳۰هزار نفر از تعداد شاغلان کم شده است.

وضعیت بیکاری در تابستان سال جاری نیز از این حکایت دارد که دو میلیون و ۴۹۶هزار و ۸۶ بیکار در کشور بوده‌اند که این تعداد هم ۰.۱درصد در مقایسه با تابستان پارسال که تعداد بیکاران دو میلیون و ۴۷۷هزار و ۳۵۰ نفر بود افزایش دارد و نرخ بیکاری از ۹.۵درصد به ۹.۶درصد رسیده است. این در حالی است که در بهار سال جاری جمعیت فعال ۲۵ میلیون و ۹۶۷هزار نفر گزارش شده بود که بیکاران حدود دو میلیون و ۲۹۱هزار و ۶۰۴ نفر و نرخ بیکاری ۸.۸درصد بودند. همچنین تعداد شاغلان ۲۳میلیون و ۶۷۶هزار نفر بوده‌اند که نشان می‌داد به این مجموعه ۷۱۳هزار نفر افزوده شده است.بر این اساس در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال افزایش تعداد بیکاران و کاهش شاغلان ثبت شده که این روند نسبت به بهار امسال هم وجود دارد، طوری‌که نرخ بیکاری نسبت به بهار ۰.۸درصد و در مقایسه با تابستان پارسال ۰.۱درصد افزایش دارد. در مجموع آنچه که اتفاق افتاده بیانگر کاهش جمعیت فعال در دو سال گذشته است، طوری که در بهار ۱۳۹۸ جمعیت فعال ۲۷.۴میلیون نفر بوده که هنوز این تعداد برنگشته است. در این بین شیوع ویروس کرونا و تحت تأثیر قرار دادن مشاغل ازجمله دلایل اصلی این موضوع مطرح می‌شود که موجب خروج افراد از بازار کار شده است.