ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از عموم مردم خواست تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان تا پایان مهر ثبت کنند و افزود: ارائه هر نوع خدمات به خانوار، مشروط به دریافت کد از سامانه املاک و اسکان می‌شود. «محمود محمودزاده» در تشریح چرایی ضرورت ثبت نام مالکان و مستاجران در سامانه املاک و اسکان، افزود: هدف اصلی از ثبت اطلاعات در این سامانه، دریافت مالیات و مالیات ستانی نیست بلکه دریافت اطلاعات و آمار و به روزرسانی وضعیت سکونت و شناسایی متقاضیان واقعی برای دادن پاسخ صحیح به نیاز بخش مسکن است. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: درخواست داریم که حتما با ورود اطلاعات به این سامانه به جمع آوری اطلاعات پایه ای در بخش مسکن کمک کنند چرا که این موضوع در برنامه‌ریزی‌های کلان بخش مسکن بسیار تاثیرگذار است.