کارگران پیمانکاری صنعت نفت در پیامی با بیان اینکه «عده‌ای سنگ‌اندازی می‌کنند تا ما به مطالبات خود نرسیم»، خواسته‌ اصلی خود را حذف کامل پیمانکاران عنوان و تاکید کردند که از پیگیری مطالبات خود کوتاه نمی‌آیند. در پیام کارگران پیمانکاری صنعت نفت آمده است: «چند صباحی است که نیروهای ارکان ثالث نفت برای شناساندن خود به مسئولین کشور جهت رساندن مطالبات خود به گوش آنها تصمیم گرفتند تا در رویدادهای مهم سیاسی مانند انتخابات و امثال آن با اسم جامعه کارگری ارکان ثالث یا پیمانکاری حضوری فعال داشته باشند. متاسفانه اخیرا متوجه شدیم عده‌ای فرصت طلب که مرتبا بدنبال منافع خود هستند با سنگ اندازی تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا مانع رسیدن هر پیام و صدای مطالبه‌گری از سوی کارگران ارکان ثالث به وزیر نفت و سایر مسئولان شوند. آن‌ها هر وقت نامه‌ای یا پیامی از طرف کارگران ارکان ثالث دریافت می‌کنند تا آن را به وزیر انتقال دهند یا آن را به مقصد نمی‌رسانند و اگر هم می‌رسانند آن را از طرف گروهی دیگر از کارگران صنعت نفت همانند کارگران قراردادی معرفی می‌کنند. ما کارگران ارکان ثالث یا پیمانکاری صنعت نفت این اقدامات غیراخلاقی را محکوم و اعلام می‌کنیم ذره‌ای از مطالبه اصلی خود که حذف پیمانکار و تغییر وضعیت شغلی و نظام عادلانه پرداخت است، تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهیم آمد.»