استاندار تهران از واکسیناسیون ۵۰درصد کارگران شهرک‌های صنعتی استان تهران خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی گفت: ۵۰درصد از کارگران شهرک‌های صنعتی در استان تهران واکسینه شده‌اند و تنها در شهرک صنعتی شمس‌آباد ۱۵ لاین برای واکسیناسیون کارگران مشغول فعالیت هستند. با هماهنگی‌های به عمل آمده با دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مقرر شد تا هر دانشگاه علوم پزشکی به فراخور حوزه سرزمینی اقدام به واکسیناسیون کارگران شهرک‌های صنعتی استان کند و پیش‌بینی می‌کنیم تا هفته آینده تمامی کارگران شهرک‌های صنعتی استان واکسینه شوند.