بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان با حضور مقابل ساختمان‌های صندوق بازنشستگان فولاد، خواستار بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان، مهم‌ترین خواسته‌های خود را برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و اصلاح احکام همسان‌سازی حقوق و انتقال از ردیف ۹ بودجه به ردیف ۷، برخورداری از امکانات رفاهی و خدمات درمانی یکپارچه و کارآمد طبق آیین‌نامه فولاد عنوان کردند و گفتند: دولت مصوب کرده صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق‌های مشابه آن با بودجه خود و تصویب هیات امنای خود، طرح همسان‌سازی را اجرا کنند اما متاسفانه صندوق بازنشستگی فولاد زیر بار اجرای کامل طرح نمی‌رود. بخش دیگری از مشکلات این عده، کسر پول بیمه عمر و حوادث از بازنشستگان ستادی و معدنی است. آنها می‌گویند درصدد جمع‌آوری امضا از بازنشستگان متضرر در این خصوص هستیم تا این تخلف را به دفتر ریاست جمهوری و سایر ارگان‌های پیگیری‌کننده انعکاس دهیم.