آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در پنج ماه اول امسال ۲۶۵ کارگر در اثر حوادث ناشی از کار در استان اردبیل مصدوم شده‌اند. به گزارش ایلنا، اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل اعلام کرد: براساس پرونده‌های تشکیل شده در استان از این تعداد ۲۵۲ نفر مرد و مابقی زن هستند. براساس این گزارش، بیشترین تعداد مراجعان مدعی حوادث ناشی از کار در تیرماه امسال با ۵۵ مراجعه و کمترین مراجعه در فروردین ماه با ۳۴ نفر ثبت شده است. در این مدت ۱۲ نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که همگی مرد هستند.