جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات شوشتر که قرارداد جدید کار را امضا نکرده‌اند، دیروز نتوانستند به محل کار خود وارد شوند. به گزارش ایلنا، این کارکنان که حاضر به امضای قراردادهای جدید از ابتدای سال نشده‌اند، می‌گویند: قراردادهای تنظیمی یک‌طرفه است و حقوق قانونی کارگر را دربرنمی‌گیرد. یکی از این کارکنان گفت: ما خواستار اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات هستیم. وقتی کار ما دائمی است، چرا باید شرکتی باشیم و کمتر از نصف رسمی‌ها حقوق بگیریم؟ این کارکنان که پیشتر در زمینه اجرای طرح طبقه‌بندی، شکایاتی تنظیم و به مراجع ذیربط تحویل داده‌اند، حالا معتقدند قراردادهای جدیدی غیرقانونی است و باید در آنها تجدیدنظر شود.