به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر اعلام کاهش حقوق کارکنان دولت، سازمان برنامه و بودجه آن را کذب اعلام کرد ولی با این حال مدعی شد که در هر حال هزینه‌های سنگین در پرداخت حقوق و دستمزد و منابعی که پایدار و قابل تحقق نیست از چالش‌های پیش‌روی دولت در نیمه دوم امسال خواهد بود.

به گزارش ایسنا، اخیرا مطالبی در مورد کاهش حقوق کارمندان و کارکنان دولت در برخی از شبکه‌های اجتماعی به نقل از «میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه منتشر شد ولی این سازمان بر کذب بودن چنین موضوعی تاکید کرد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری با اتکا به نیروهای توانمند کشور ازجمله کارکنان دولت ازجمله برنامه‌هایی است که این سازمان در قالب برنامه و همچنین بودجه سال آینده با جدیت آن را دنبال می‌کند.