کارگران شهرداری امیدیه از گسترده شدن اعتراضات صنفی کارگران این نهاد عمومی در سومین روز خبر می‌دهند. به گزارش ایلنا، کارگران شهرداری امیدیه گفتند: روز دوشنبه (۸ شهریور ماه) اعتراض صنفی کارگران واحد خدمات و فضای سبز شهرداری امیدیه با همراهی کارگران موتوری، آتش‌نشانی و سایر همکاران گسترده‌تر شد. به گفته یکی از کارگران، پیش از این بیش از ۳۰ نفر از کارگران واحد فضای سبز مقابل ساختمان فرمانداری دست به اعتراض صنفی زده بودند اما نتیجه‌ای دربرنداشت. طی روزهای گذشته نیز حدود ۱۰۰ نفر از کارگران واحد خدماتی دست از کار کشیده و در محدوده محل کار خود شبانه دست به اعتراض صنفی زدند. صبح روز دوشنبه نیز شاغلان واحدهای موتوری و آتش‌نشانی در جمع معترضان حاضر شده و آنها را همراهی کردند. کارگران معترض با بیان اینکه خواستار دریافت مطالبات صنفی خود هستیم، افزودند: اگر بخشی از ۴ ماه معوقات مزدی ما پرداخت شود، دلیلی برای استمرار این اعتراض صنفی وجود ندارد.