کارگران پایانه‌های نفتی جزیره خارک هنوز دستمزد مرداد ماه خود را دریافت نکرده‌اند. آنها تصور می‌کنند تعطیلات هفته گذشته دلیل تاخیر در پرداخت‌ مزد است‌.

به گزارش ایلنا و به گفته این کارگران، تاخیر در پرداخت مزد موضوعی جدید نیست و در دو ماه گذشته یعنی تیر و خرداد نیز اتفاق افتاده است.

این عده افزودند: ‌هیچ‌کدام از کارگران بخش‌ها دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند و تنها مزد بخش حراست روز چهارم شهریور به حساب آنها واریز شد.