دبیر انجمن صنفی دریانوردان با اعلام اینکه سامانه نوبت‌دهی واکسیناسیون برای دریانوردان باز شده، جزئیات ثبت‌نام آنها در این سامانه را تشریح کرد. طبق اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، سامان رضایی در مورد نحوه ثبت‌نام دریانوردان در سامانه واکسیناسیون کرونا، اظهار کرد: دریانوردان می‌توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند. دبیر انجمن صنفی دریانوردان افزود: براساس هماهنگی و پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با وزارت بهداشت، اسامی و اطلاعات ۸۵هزار دریانورد اعم از دریانوردان اقیانوس‌پیما، دریانوردانی که سفرهای ساحلی انجام می‌دهند و نیز کارکنان حوزه دریایی، در سامانه مربوط به وزارت بهداشت بارگذاری شده است. وی با بیان اینکه شرط سنی برای دریانوردانی که اسامی آنها در سامانه وزارت بهداشت بارگذاری شده لحاظ نخواهد شد، ادامه داد: دریانوردان واجد شرایط با مراجعه به سامانه یاد شده، اطلاعات خود نظیر کد ملی، شماره تماس، شهر محل تزریق واکسن و سایر اطلاعات تکمیلی را وارد می‌کنند.