حدود ۳۵۰ کارگر کارخانه سامان کاشی بروجرد از ۲۵ اسفند سال ۹۳ و بعد از تعطیلی این واحد تولیدی، با وجود صدور حکم توقیف اموال کارخانه هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت کنند. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران بازنشسته این واحد تولید گفت: کارخانه پیش از تعطیلی حدود ۳۵۰ کارگر رسمی و ۱۲۰ کارگر قراردادی با سوابق بالا داشت که کارگران رسمی کارخانه بعد از یک سال دوندگی بازنشسته شدند و مابقی کارگران که قراردادی بودند با سوابق ۱۰ تا ۱۵ سال با اتمام قرارداد کار تعدیل و در نهایت بیکار شدند. این کارگر تصریح کرد: کارفرما در زمان اخراج کارگران مرتب وعده پرداخت مطالباتشان را می‌داد اما بعدا به دلایل مختلف ازجمله مشکلات مالی، از پرداخت مطالبات کارگران طفره رفت. وی گفت: حدود ۱۰۰ نفر از کارگران بازنشسته، حدود ۴۶ ماه مزد معوقه طلب دارند که مربوط به دوران اشتغالشان می‌شود. همچنین ۲۵۰ کارگر دیگر مطالبات بازنشستگی خود را از کارفرما طلبکارند که همگی طی هفت سال گذشته بلاتکلیف بوده‌اند. او گفت: میانگین سنوات پایان خدمت هر یک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که کارفرما به دلیل نداشتن منابع مالی، توان پرداخت کامل آن را نداشته است.