شماری از کارگران شاغل در یکی از شرکت‌های پیمانکار نفت در کوه مبارک جاسک بر اثر خوردن غذای مسموم، به بیمارستان منتقل شدند. به گزارش ایلنا، شماری از کارگرانی که گفته می‌شود در استخدام شرکت‌های پیمانکار نفت در کوه مبارک جاسک بوده‌اند، به دلیل مسمومیت غذایی ناشی از خوردن احتمالی سوسیس فاسد به بیمارستان جاسک منتقل شدند که در این میان برخی به صورت سرپایی درمان شدند. طبق این گزارش، تعداد مسموم‌شدگانی که به بیمارستان منتقل شده‌اند حدود ۷۰ نفر هستند که از این تعداد، شماری پس از تزریق سرم، بیمارستان را ترک کردند.