کارگران شهرداری رودبار از پرداخت بخشی از معوقات مزدی خود به صورت علی‌الحساب خبر دادند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: بعد از تجمعات سه روزه کارگران، کارفرما به حساب هر یک از کارگران خدماتی و فضای سبز دو میلیون تومان به صورت علی‌الحساب واریز کرد.

این کارگران که در حال حاضر پنج ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند، گفتند: امیدواریم قبل از پایان مرداد ماه بخش دیگری از مطالبات مزدی ما پرداخت شود. در ضمن بخشی از حق بیمه کارگران به تامن اجتماعی پرداخت نشده که امیدواریم با مساعدت مسئولان، این معوقات نیز به زودی پرداخت شود.