صبح روز چهارشنبه (۶ مرداد ماه) کارگران ابنیه فنی ناحیه ریلی پیشوای ورامین در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات معوقه خود در محدوده محل کار خود اعتراض صنفی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران با بیان اینکه بیش از چهار ماه از آغاز سال می‌گذرد و کارگران ابنیه فنی فقط نیمی از حقوق اردیبهشت ماه خود را دریافت کرده‌اند، افزودند: با بی‌توجهی مسئولان به مطالبات کارگران در نهایت تصمیم گرفتیم طبق فراخوانی که از قبل داده بودیم به اعتراضات صنفی خود در چارچوب قانون ادامه دهیم. یکی از این کارگران با بیان اینکه کارگران ابنیه فنی همواره به دنبال احقاق حقوقشان از طریق قانون هستند، اظهار داشت: در حال حاضر شمار زیادی از کارگران به دلیل دریافت نکردن به موقع حقوق و بیمه در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند. کارگران معترض اظهار داشتند: در حال حاضر کسی در راه‌آهن پاسخگوی مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران ابنیه فنی نیست تا به مشکلاتمان رسیدگی کند. به گفته کارگران ابنیه فنی ناحیه پیشوای ورامین درکنار عدم تحقق برخی مطالبات کارگران در این واحد ریلی، کارگران با قراردادهای موقت کار، امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند.