مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تلاش داریم از هر راه ممکن هزینه‌های مربوط به بیمه تکمیلی را کاهش و خدمات آن را افزایش دهیم. به گزارش «توسعه‌ایرانی»، محمود مرتضایی‌فرد در جلسه هفتگی با مدیران و مسئولان کانون‌های بازنشستگی استان‌ها با بیان اینکه سال گذشته تمامی تعهدات خود را در حوزه بیمه تکمیلی اجرا کردیم، افزود: تلاش داریم برخی خدمات درمانی را تسهیل کنیم، ازجمله در بخش دندانپزشکی که خدمات تقسیطی و تخفیفی به بازنشستگان ارائه کرده‌ایم. مرتضایی‌فرد درباره وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری نیز گفت: تعداد و مبلغ تعیین‌شده برای وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به گونه‌ای نیست که بتواند به تمامی ثبت‌نام‌کنندگان تعلق بگیرد اما در یک سال و نیم گذشته سعی صندوق بر این بوده که به‌تدریج آن را افزایش دهد. برای مثال این وام هر سه ماه از یک هزار نفر به ۱۵۰۰ نفر افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه دریافت‌کنندگان وام‌های ازدواج طبق شرایط و اولویت‌ها انتخاب می‌شوند، یادآور شد: هر استان به تناسب تعداد بازنشستگان خود دارای سهمیه‌ای است که پرداخت براساس تعداد سهمیه انجام می‌گیرد. مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری درباره امکان افزایش رقم وام ضروری نیز گفت: در دو سال گذشته مبلغ وام ضروری از پنج به هفت و در ادامه به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و برای سال جاری هم، پیشنهاد افزایش رقم را خواهیم داد که امیدواریم بانک عامل با توجه به وضعیت منابع خود، با آن موافقت کند.