معوقات متناسب‌سازی مستمری تیر ماه ۹۹ بازنشستگان فولاد پرداخت شد. به گزارش توسعه ایرانی، روابط‌عمومی صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرد که با دستور مدیرعامل صندوق و پیگیری معاونت مالی و منابع انسانی، معوقه متناسب‌سازی تیر ماه ۹۹ به بازنشستگان فولاد پرداخت شد.