کارشناسان بهداشت حرفه‌ای برای پیگیری مطالبات صنفی خود، روز چهارشنبه (16 تیر) مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این عده خواهان تفکیک مرکز سلامت محیط و کار، ابطال و توقف دستورالعمل ممیزی بهداشت کار، توجه به مواد ۱۰۶ و ۱۰۹ قانون کار، ابلاغ دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئولان بهداشت حرفه‌ای، عدم تشکیل کمیته‌های حفاظت و بهداشت کار مراکز بهداشتی درمانی و واگذاری اندازه‌گیری بهداشت حرفه‌ای که سال‌هاست به بخش خصوصی واگذار شده است، بودند.