استاندار قم تاکید کرد: خط قرمز استانداری در بخش صنایع، تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکار شدن حتی یک کارگر است. به گزارش ایلنا، بهرام سرمست گفت: مجموعه استان قم برای تحقق شعار امسال، اهدافی را در بخش تولید و صنعت برای خود مشخص کرده است. وی افزود: اولین هدف مشخص شده احیای واحدهای راکد صنعتی است. در سال گذشته ۳۷ واحد راکد به مدار تولید بازگشتند و در برنامه امسال نیز قرار است ۲۵ واحد تولیدی مجدداً فعالیت خود را آغاز کنند.

استاندار قم تاکید کرد: خط قرمز ما در استان این است که هیچ واحدی اجازه تعطیل شدن و بیکار کردن حتی یک کارگر را هم ندارد. سرمست، بومی‌سازی صنایع و تکیه بر تولیدات داخل، استفاده از اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه واحدهای دانش بنیان، صرفه‌جویی ارزی و تولیدات صادرات محور را از دیگر اهداف صنعتی استان عنوان کرد. استاندار قم به توسعه واحدهای فعال صنعتی اشاره کرد و تصریح کرد: در سال گذشته ۸۵ واحد توسعه‌ای داشتیم و امسال این عدد به ۹۲ واحد صنعتی خواهد رسید. وی در پایان گفت: صنایع قم سال گذشته حدود ۹۷ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشتند که این مبلغ امسال به ۱۰۵ میلیون دلار می‌رسد.