کارگران پیمانکاری عسلویه با امضا و ارسال طوماری خطاب به سران سه قوه، خواستار لغو طرح روزکاری اجباری شدند. به گزارش ایلنا، در این طومار آمده است: برخی از پرسنل پیمانکاری عسلویه با بیش از 20سال سابقه خدمت مستمر، زندگی خود و خانواده خود را به سختی اما براساس وضع موجود برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند، بنابراین هر نوع تحمیل هزینه اضافی، موجب افزایش فقر و معضلات اجتماعی بیشتر شده و دور از عدالت است که در حق این کارکنان زحمتکش ظلم و ستمی روا داشته شود. با اجرای طرح روزکاری اجباری همه کارکنان اقماری دچار چالشی بزرگ خواهند شد که توان اندک مالی پاسخگوی هزینه‌های گزاف زندگی در شهر عسلویه را نمی‌دهد و همین امر موجب عدم توانایی تهیه مسکن مناسب برای خانواده‌هاست گواینکه معضل اعتراضات خانواده و بروز اختلافات عدیده با عناوین مختلف غیرقابل انکار و کنترل گشته و گرانی مسکن و هزینه چندبرابری زندگی در شهر عسلویه و همچنین عدم توانایی مالی کارکنان از یک‌سو و عدم وجود زیرساخت‌ها ازجمله نبود امکانات آموزشی مکفی برای فرزندان، کافی نبودن امکانات درمانی و تخصصی حتی برای ساکنین فعلی، چشم‌اندازی تیره را به تصویر می‌کشد. در انتهای این طومار می‌خوانیم: صدای ما کارکنان پیمانکاری باشید و از پایتخت‌نشینان که بیگانه با شرایط این منطقه هستند، بخواهید در اجرای تصمیم‌شان صرف‌نظر کنند و شتاب‌زده برای سرنوشت همنوعان خود، تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب اتخاذ نکنند. ما کارکنان پیمانکاری شرایط و امکانات همکاران رسمی را نداریم اما در مقام انسانیت همه برابریم. صنعت نفت در قبال کارکنان رسمی، خود را باید متعهد به فراهم کردن همه خدمات رفاهی حتی مسکن این عزیزان بداند و نیم‌نگاهی هم به کارکنان پیمانکاری داشته باشد که آرزویشان برچیده شدن بساط تبعیض در همه سطوح جامعه است.