کارگران آبدار استان چهارمحال و بختیاری که در بخش‌های مختلف در نگهداری تاسیسات آبرسانی تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند، حدود ۱۷ ماه دستمزد و سایر مزایا را از کارفرمای خود طلبکارند. به گزارش ایلنا، کارگران می‌گویند: در حالی به پرداخت معوقات مزدی ما کارگران آبدار بی‌توجهی می‌شود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده و ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم، مسئولان آبفا وعده کرده‌اند یک ماه از طلب مزدی و بیمه‌ای کارگران را در ماه جاری بپردازند.